Blog Johan – De stappen in het reinigingsproces

23 11-2016

Blog Johan – De stappen in het reinigingsproces

henk

Johan Pijpers
Directeur Clean Machine
Ons reinigingsproces van kratten bestaat uit zeven verschillende fases. Dat komt enerzijds omdat we te maken hebben verschillende soorten vervuiling, van grove resten tot onzichtbare bacteriën. Dat vraagt om een andere aanpak. Anderzijds is het onmogelijk om alles in één fase te doen. We kunnen bijvoorbeeld niet ontzepen en testen op hetzelfde moment. Ik loop graag de fases met u door!

Fase 1 Hogedruk

In deze fase worden onder hoge druk alle grove resten verwijderd. Denk hierbij aan stickers of grotere voedselresten.

Fase 2 Voorwas

In de voorwasfase gebruiken wij een voorspoelunit met waswater op hoge druk en met een temperatuur van 40 graden. Dit is noodzakelijk omdat heter wassen de eiwitten in de kratten doet stollen, waardoor er een soort gebakken ei effect ontstaat. En dat maakt het verwijderen moeilijker.

Fase 3 Hoofdwas met zeep

Het echte wassen begint eigenlijk pas in deze fase. Hier wordt gestart met het wasprogramma, waarvoor u al heeft kunnen lezen in ons vorige blog. De zeepdosering in het waswater verschilt per productsoort en vuilgraad en houden we in de gaten met een zogeheten geleidingsmeting. Deze meet de spanning op twee punten in het water en kan aan de hand daarvan de dosis zeep bepalen. Is het water erger vervuild dan verlaagt dat de spanning en is er meer zeep nodig om hetzelfde effect te bereiken.

Fase 4 Hoofdwas zonder zeep

In deze fase gebeurt eigenlijk hetzelfde als in fase 3. Het verschil is dat het waswater hier constant met schoon water zonder zeep ververst wordt om de PH waarde te laten dalen.

Fase 5 Naspoelen

In fase 5 worden de kratten dermate goed nagespoeld dat de zeepresten volledig weg zijn. Om hier zeker van te zijn voeren wij een PH meting uit om te testen of het restant water dat op de kratten zit nog zeep bevat.

Fase 6 Desinfectie

Vervolgens wordt er in de desinfectiefase nagespoeld met heet water en een desinfecterend middel.

Fase 7 Afblazen

De afblaasmodule zorgt ervoor dat de kratten voor het grootste gedeelte droog worden geblazen door middel van luchtkanonnen. Hoe droger een krat des te minder kans op bacterie- of schimmelvorming. Na het wassen worden de kratten visueel gecontroleerd en eventuele kapotte kratten eruit gefilterd. Na het reinigen worden de kratten opgeslagen en met blowers verder gedroogd.

Deze reinigingsmethode garandeert een schoon en kiemvrij krat. Heeft u hier vragen over? Neem gerust eens contact met me op!

Missie

Kratten dermate hygiënisch reinigen dat voedsel langer houdbaar is.

Visie

De kwaliteitsnorm van producten in de foodsector zal de komende jaren nog verder omhoog gaan. Hygiëne in kratten is een belangrijk onderdeel om aan deze groeiende kwaliteitsnorm te voldoen. Clean Machine helpt, door kratten hygiënisch te wassen, bedrijven in de foodsector om de kwaliteitsnorm te verbeteren.

Onze belofte

De hygiëne in voedselkratten is belangrijk om producten langer mee te laten gaan en te voldoen aan wet- en regelgeving. Clean Machine reinigt deze voedselkratten. Dit is maatwerk. Voor elke opdracht stellen we daarom een uniek wasprogramma samen. De kwaliteit van het reinigen wordt continu gemonitord in ons laboratorium.

Kwaliteit van reinigen en ontzorgen van de klant staan centraal bij Clean Machine. Daarom hebben wij een eigen laboratorium en een ISO 22000 certificering. Dit is een wereldwijd geaccepteerde norm op het gebied van voedselveiligheid. Wij ontzorgen onze klanten door het hanteren van een 24 uur service. Voedselkratten kunnen op elk moment van de dag gereinigd worden en met eigen transport overal in Nederland bezorgd worden.

Ons doel is om kratten dermate hygiënisch te reinigen dat voedsel langer houdbaar is. Dat zeggen we niet alleen. We garanderen het met 5 zekerheden die doorwerken in uw voordeel.

Werkt door in uw voordeel