Hygiëne belangrijk?! Meer dan de helft bedrijven controleert gewassen kratten niet!

19 09-2018

Hygiëne belangrijk?! Meer dan de helft bedrijven controleert gewassen kratten niet!

Hygiëne. In welke branche je ook zit, er is altijd wel iets over te doen. En dat is volkomen terecht, want als we iets belangrijk vinden is het wel onze hygiëne. Persoonlijk, sociaal en ook onze voedselveiligheid speelt daarin een belangrijke rol. De aandacht die incidenten over voedselveiligheid krijgen in de media geven wel aan hoe gevoelig het ligt. En denk maar eens aan een etentje buiten de deur; als de hygiëne niet in orde is gaat de lol er gauw vanaf! Daarom zijn de conclusies van ons onderzoek “Krattenwassen in Nederland” niet te onderschatten. Zeker 56% van de bedrijven doet geen hygiënecontrole na het reinigen van voedsel- en warenkratten!

Ons onderzoek

Deze cijfers komen uit ‘Krattenwassen in Nederland”, een onderzoek dat we hebben laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de kwaliteit en hygiëne van krattenwassen in Nederland. In dit allereerste brancheoverstijgende onderzoek over dit onderwerp hebben we verschillende aspecten onderzocht. Wat doen bedrijven om te voldoen aan de hoge eisen? Hoe gaan ze om met hygiëne? Hoe wordt hygiëne getoetst? En tegen welke problemen lopen bedrijven aan? Voor het onderzoek hadden we wel een idee van de uitkomst, maar toch waren we geschokt door de resultaten. Maar liefst 56% van de bedrijven toetst niet of hun kratten na het wassen hygiënisch schoon zijn! En dat percentage is gebaseerd op de respondenten die deze vraag durfden te beantwoorden. Als de bedrijven die deze vraag niet wilden beantwoorden worden meegerekend, zou dit percentage nog veel hoger uit kunnen vallen.

Strengere eisen

Vanuit de overheid worden steeds strengere eisen gesteld aan de toetsing en kwaliteit van het wasproces van voedsel- en warenkratten. Ook beschikt iedere branche over een eigen hygiënecode. In deze hygiënecodes wordt in toenemende mate aandacht geschonken aan het reinigen én toetsen van de kwaliteit van de reiniging. Toch test meer dan de helft dus niet of hun kratten na het wassen hygiënisch schoon zijn en voldoen aan de gestelde normen.

Stickerresten

Het meest voorkomende probleem dat leidt tot onhygiënische situaties, is het achterblijven van stickerresten na het wasproces. Hierin blijven bacteriën en kiemen zitten die kruisbesmetting veroorzaken. Kiemen en bacteriën, die eigenlijk aan het einde van de productieketen voorkomen, worden daardoor teruggevoerd naar het begin van de productieketen. Zo brengen zij de voedselveiligheid in gevaar. Doordat de stickerresten moeilijk verwijderbaar blijken, laten veel bedrijven deze uiteindelijk zitten.

56% toetst niet!

Slechts 32% van de bedrijven toetst in een eigen laboratorium of kwaliteitsdienst of de kratten na het wassen schoon zijn en voldoen aan de kwaliteitseisen. 12% van de bedrijven werkt samen met een extern laboratorium. En de overige 56% (!) toetst niet of de kratten na het wassen schoon zijn en voldoen aan de kwaliteitseisen. 50% van de ondervraagden gaf aan dat zij te maken hebben met het probleem van achterblijvende stickerresten en 90% daarvan wast de kratten intern.

Capaciteit en middelen

Veel bedrijven beschikken niet over de capaciteit en de middelen om de kwaliteitscontroles uit te voeren. 97% van de bedrijven tot 10 medewerkers wast de voedsel- en warenkratten intern. Van de bedrijven met 10 tot 20 medewerkers wast 84% intern en alle aan dit onderzoek deelnemende bedrijven van 20 tot 50 medewerkers wassen intern. Bedrijven boven de 50 medewerkers laten hun voedsel- en warenkratten vaker door externe bedrijven reinigen of werken samen met laboratoria voor de kwaliteitscontrole. Ook van deze categorie toetst een aanzienlijk deel niet of de kratten na het wassen hygiënisch schoon zijn en voldoen aan de gestelde normen.

Schokkende conclusies

Dat bedrijven niet voldoen aan de in de voor hun branche geldende hygiënecode is op zich al reden genoeg om je zorgen te maken over de voedselveiligheid. Bacteriën en kiemen die eigenlijk aan het einde van de productieketen voorkomen, worden door achterblijvende stickerresten teruggevoerd naar het begin van de productieketen. Maar misschien nog wel zorgwekkender is het feit dat veel bedrijven de vraag naar de kwaliteitscontrole van hun wasproces niet wilden beantwoorden. Dat wekt de indruk dat het percentage van 56% nog veel hoger uitvalt als iedereen de vraag eerlijk zou beantwoorden.

Benieuwd naar ons hele onderzoeksrapport? Download het hier!

Missie

Kratten dermate hygiënisch reinigen dat voedsel langer houdbaar is.

Visie

De kwaliteitsnorm van producten in de foodsector zal de komende jaren nog verder omhoog gaan. Hygiëne in kratten is een belangrijk onderdeel om aan deze groeiende kwaliteitsnorm te voldoen. Clean Machine helpt, door kratten hygiënisch te wassen, bedrijven in de foodsector om de kwaliteitsnorm te verbeteren.

Onze belofte

De hygiëne in voedselkratten is belangrijk om producten langer mee te laten gaan en te voldoen aan wet- en regelgeving. Clean Machine reinigt deze voedselkratten. Dit is maatwerk. Voor elke opdracht stellen we daarom een uniek wasprogramma samen. De kwaliteit van het reinigen wordt continu gemonitord in ons laboratorium.

Kwaliteit van reinigen en ontzorgen van de klant staan centraal bij Clean Machine. Daarom hebben wij een eigen laboratorium en een ISO 22000 certificering. Dit is een wereldwijd geaccepteerde norm op het gebied van voedselveiligheid. Wij ontzorgen onze klanten door het hanteren van een 24 uur service. Voedselkratten kunnen op elk moment van de dag gereinigd worden en met eigen transport overal in Nederland bezorgd worden.

Ons doel is om kratten dermate hygiënisch te reinigen dat voedsel langer houdbaar is. Dat zeggen we niet alleen. We garanderen het met 5 zekerheden die doorwerken in uw voordeel.

Werkt door in uw voordeel