Voedselveiligheid in 2019 eerste prioriteit NVWA

09 01-2019

Voedselveiligheid in 2019 eerste prioriteit NVWA

Aan het einde van 2018 maakte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de plannen voor 2019 bekend. Daarin werd nogmaals duidelijk waar hun prioriteit ligt: 52% van de beschikbare toezichtscapaciteit gaat naar het onderwerp voedselveiligheid.

Totaalbudget gelijk, NVWA maakt keuzes

Het totale budget van de NVWA in 2019 blijft met circa 350 miljoen min of meer gelijk. Daarom maakt de NVWA keuzes in onderwerpen waar in het komende jaar meer of minder inzet op wordt gepleegd. Van de uren voor toezicht op voedselveiligheid, is een derde bedoeld voor de vleesketen. Dit NVWA-domein probeert te voorkomen dat vlees dat ongekeurd of ongeschikt is voor menselijke consumptie in de handel komt.

Officiële controleverordening

Ook zal in december 2019 de ‘officiële controle-verordening’ in werking treden. Deze verordening verplicht de Nederlandse overheid, dus de NVWA om meer controles uit te voeren en meer proportionele, hogere boetes op te leggen. De NVWA gaat hier nu al mee aan de slag. Deze ontwikkelingen leiden er voor bedrijven toe dat zij goed om moeten gaan met de voedsel(veiligheids)systemen die zij in werking hebben. Een onderdeel daarvan is het klaar hebben liggen van een draaiboek, plan van aanpak of checklist als in dat systeem wat misgaat.

Managen voedselincidenten steeds complexer

2018 heeft in een aantal gevallen laten zien dat het managen van een voedselincident steeds complexer wordt, niet in de laatste plaats door de complexere distributieketens, contractuele verhoudingen en onduidelijkheden in de interpretatie van wetgeving door de toezichthouder. Door het strenger wordende toezicht wordt het verstandig om de juiste aanpak klaar te hebben voor het geval ergens in de keten een incident plaatsvindt.

Bedrijven verantwoordelijk

Voedselproducerende bedrijven en levensmiddelenbedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de geproduceerde voedingsmiddelen. Het toezicht van de NVWA op voedselveiligheid gaat veel verder dan het toezicht op levensmiddelen die aan consumenten worden verkocht. Ook heeft het betrekking op bijvoorbeeld antibioticagebruik, diervoeders, het slachtproces, dierlijke bijproducten en de hygiëne in de gehele keten van productie en verpakking van levensmiddelen. Op al deze gebieden dienen bedrijven hun zaken dus op orde te hebben.

Hygiënisch gereinigde voedselkratten

Hygiënisch gereinigde voedselkratten dragen in hoge mate bij aan de voedselveiligheid. Veel voedselinfecties worden veroorzaakt door onbedoelde (kruis)besmettingen vanwege het contact tussen schone en geïnfecteerde kratten of producten. Door een goede scheiding van schone en vuile kratten én een grondige, ISO-gecertificeerde werkwijze worden deze risico’s uitgesloten.

Wilt u meer weten over de toepassing van onze ISO-gecertificeerde werkwijze? Of heeft u problemen met het beheersen van uw voedselveiligheidsrisico’s? Neem gerust contact met ons op!

Missie

Kratten dermate hygiënisch reinigen dat voedsel langer houdbaar is.

Visie

De kwaliteitsnorm van producten in de foodsector zal de komende jaren nog verder omhoog gaan. Hygiëne in kratten is een belangrijk onderdeel om aan deze groeiende kwaliteitsnorm te voldoen. Clean Machine helpt, door kratten hygiënisch te wassen, bedrijven in de foodsector om de kwaliteitsnorm te verbeteren.

Onze belofte

De hygiëne in voedselkratten is belangrijk om producten langer mee te laten gaan en te voldoen aan wet- en regelgeving. Clean Machine reinigt deze voedselkratten. Dit is maatwerk. Voor elke opdracht stellen we daarom een uniek wasprogramma samen. De kwaliteit van het reinigen wordt continu gemonitord in ons laboratorium.

Kwaliteit van reinigen en ontzorgen van de klant staan centraal bij Clean Machine. Daarom hebben wij een eigen laboratorium en een ISO 22000 certificering. Dit is een wereldwijd geaccepteerde norm op het gebied van voedselveiligheid. Wij ontzorgen onze klanten door het hanteren van een 24 uur service. Voedselkratten kunnen op elk moment van de dag gereinigd worden en met eigen transport overal in Nederland bezorgd worden.

Ons doel is om kratten dermate hygiënisch te reinigen dat voedsel langer houdbaar is. Dat zeggen we niet alleen. We garanderen het met 5 zekerheden die doorwerken in uw voordeel.

Werkt door in uw voordeel